Waarom krijg je altijd bij je eerste bezoek aan de fysiotherapeut een intake? 

De intake is niet alleen bedoeld om de fysiotherapeut meer duidelijkheid te geven, maar ook om de patiënt(e) meer duidelijkheid te geven. Je kunt ten slotte alleen naar een een oplossing toewerken, als het probleem duidelijk is. Eigenlijk best logisch. Zo werkt Fysiotherapie EerlijkBeter!

Als je voor de eerste keer onze fysiotherapiepraktijk in Delft binnenstapt wordt je welkom geheten door onze fysiotherapeut. Aan de hand van jouw legitimatiebewijs worden je gegevens genoteerd en wordt jouw persoonlijke patiënten dossier aangemaakt. We starten met een anamnese: dit is een vraaggesprekje, waarin je je gezondheidsklacht aan ons uitlegt. We nemen hier de tijd voor, omdat we het belangrijk vinden dat je verhaal gehoord wordt. Hierna doen we een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut zal je op de behandelbank onderzoeken en er wordt aan je gevraagd om een aantal bewegingen te maken. Na de anamnese en het onderzoek heeft de fysiotherapeut een duidelijk beeld van wat er aan de hand is. We leggen dit zo helder mogelijk aan je uit, zodat je zelf begrijpt wat er aan de hand is. Samen maken we een behandelplan waarbij we rekening houden met jouw ideeën en mogelijkheden. De eerste behandeling gaan we meteen werken aan je herstel en spijkers met koppen slaan!

www.fysio-eerlijkbeter.nl: goede, eerlijke en betaalbare fysiotherapie.